A l’Esplai de l’Associació Estel es desenvolupa un Programa Psicopedagògic que pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  A partir de les activitats de lleure que es realitzen a l’esplai es treballa l’autonomia tant personal com grupal, per tal de potenciar les seves capacitats i habilitats i aconseguir la seva inclusió a la societat.

Les àrees que treballem a la Programació d’Activitats Psicopedagògiques de l’Esplai de l’Associació Estel:

  • ÀREA MANIPULATIVA
  • HABILITATS QUOTIDIANES
  • ÀREA EXPRESSIVA
  • ÀREA LÚDICA I ESPORTIVA
  • ÀREA SOCIAL

Per a cadascuna d’aquestes àrees es programen una sèrie d’activitats i tallers que pretenen fomentar les habilitats manipulatives, socials, emocionals, d’expressió, de comprensió, d’imaginació… per tal de potenciar la seva autonomia personal i d’aquesta manera afavorir i facilitar el procés d’integració social.

Per a poder treballar en aquest sentit s’han de realitzar activitats habituals i comuns que els permetin poder-les practicar amb seguretat fora de l’esplai. Per això és important reforçar l’autostima d’aquests joves i potenciar la seva autonomia de manera que siguin ells els primers en adonar-se que poden fer qualsevol cosa com qualsevol altre persona.