Objectius de l’Esplai

L’objectiu principal de l’ESPLAI ESTEL és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat potenciant les seves capacitats i fomentant la seva autonomia mitjançant les activitats en el temps de lleure.

A partir de les activitats de lleure que es realitzen a l’esplai es treballa l’autonomia tant personal com grupal, per tal de potenciar les seves capacitats i habilitats i aconseguir la seva integració a la societat.

La nostra entitat disposa d’un ESPLAI que funciona de dilluns a divendres. És un espai de lleure dedicat a les persones amb discapacitat intel·lectual on es realitzen tota mena de tallers i activitats adequades a les persones que hi assisteixen.

Des de l’Associació Estel entenem la integració social com la possibilitat de poder gaudir de qualsevol àmbit de la vida com a qualsevol persona. Per aquest motiu les activitats que es programen i es desenvolupen a l’esplai Estel per a les persones que hi assisteixen estan adaptades a les seves característiques i als objectius que es volen assolir.

Sempre hem pensat que mitjançant el lleure es pot incidir d’una manera directa en una vessant dinàmica de la persona tot potenciant les seves capacitats i habilitats des d’un sentit pràctic i quotidià que els permeti desenvolupar-se com a persones d’una manera plena dins de la societat.

L’Esplai Estel com a servei proporciona un espai i un entorn adequat que permet incidir de manera important en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, a la vegada que els ofereix la possibilitat d’administrar el seu temps de lleure amb la companyia d’altres persones fora del seu entorn escolar, laboral i familiar.