logo_capcalera

MISSIÓ

L’Associació Estel és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1975 per iniciativa d’un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’aconseguir la plena integració social de les persones amb discapacitat. L’Associació desenvolupa un Projecte Socioeducatiu al servei de la comunitat amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i el desenvolupament personal de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.

VISIÓ

L’Associació Estel destaca per ser una entitat de referència a la ciutat de Sant Joan Despí i als municipis veïns. És una entitat reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora, basada en un model de Servei a les persones que afavoreix processos de promoció personal i transformació social, desenvolupada des del comprimís, la millora continua, la professionalitat i el treball en xarxa.

 VALORS

L’Associació Estel està compromesa amb els principis i valors de la transparència, la responsabilitat, la democràcia, la solidaritat, el compromís, la igualtat, l’eficiència, l’eficàcia, el respecte i la dignitat de les persones.