L’Associació Estel neix l’any 1977 per iniciativa d’un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí, que van decidir unir-se per a poder oferir el màxim recolzament possible a les necessitats especials dels seus fills.Ha passat molt de temps, però la nostra finalitat principal continua essent la integració plena de les persones amb discapacitat intel·lectual a la societat.L’Associació Estel és una entitat sense afany de lucre dedicada a les persones amb discapacitat Intel·lectual.

L’Associació desenvolupa un Projecte Socioeducatiu al servei de la comunitat amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i el desenvolupament personal de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.

L’associació Estel destaca per ser una entitat de referència a Sant Joan Despí i als municipis veïns. És reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora, basada en un model que afavoreix processos de promoció personal i transformació social, des del compromís, la millora continua, la professionalitat i el treball en xarxa.

 

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ ESTEL

  • Fomentar la inclusió social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.
  • Oferir informació i assessorament a les famílies de les persones amb discapacitat.
  • Treballar en xarxa amb els agents socials presents al territori per desenvolupar accions que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i llurs famílies.
  • Sensibilitzar la societat envers les persones amb discapacitat

SERVEIS QUE OFERIM:

 

  • ATENCIÓ I ASSESSORAMENT :

El principal objectiu d’aquest servei és oferir a les famílies un espai on poder rebre assessorament i suport. Es realitza un treball tant individual, amb entrevistes personalitzades, com grupal, mitjançant reunions de pares. Tractem temes d’interès que facilitin la informació i la formació dels familiars de les persones amb discapacitat.

 

  • ESPLAI: 

És un espai de lleure que desenvolupa activitats i tallers adequats als interessos i capacitats de les persones que assisteixen. Col·laborem amb diverses entitats del municipi realitzant activitats conjuntes que afavoreixen la inclusió social. L’objectiu de l’Esplai Estel és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat potenciant les seves capacitats i fomentant la seva autonomia. 

A partir de les activitats de lleure que es realitzen a l’esplai treballem l’autonomia tant personal com grupal, per tal de potenciar les seves capacitats i habilitats i aconseguir la seva integració en la societat.

Una persona amb discapacitat intel·lectual és a banda de la seva discapacitat una persona amb inquietuds  i necessitats com a qualsevol altre ciutadà de la nostra localitat.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

s